Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Koneurakointi Leevi Myyry
Porolantie 5
80770 Kontiolahti as
Y-tunnus: 1620834-0
Yhteyshenkilö: Leevi Myyry
Sähköposti: leevimy@gmail.com
Puhelinnumero: 050 330 6001

2. Rekisterin nimi

Yhteydenottorekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Viesti

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään yhteydenottolomakkeen kautta.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei se ole välttämätöntä lain tai viranomaismääräysten noudattamiseksi.

8. Tietojen siirto EU tai ETA ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU tai ETA ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Pääsy rekisteriin on vain niillä työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista. Tarkastuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset ilmoitetaan tällä sivulla.

12. Yhteydenotot

Tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä:
Koneurakointi Leevi Myyry
Porolantie 5
80770 Kontiolahti as
Sähköposti: leevimy@gmail.com
Puhelinnumero: 050 330 6001